Selvbilde og identitet

Foto: Nemo's great uncle

Realistisk selvbilde

I møte med mennesker med utviklingshemming hender det også at man møter noen som har et urealistisk høyt selvbilde. Dette kan gi seg utslag i urealistiske forventinger til eget ferdighetsnivå, og kanskje også muligheter for både utdanning, arbeid og fritid. Dette kan også skape problemer og nederlag fordi man enten ikke klarer oppfylle sine drømmer, eller at noen må fortelle vedkommende realismen i forventingene.

Eksempel på dette kan være ungdommen som forteller om sine gode sang- og danseferdigheter, eller en ansatt i en vernet bedrift som ønsker å bli leder eller få arbeid i en privat bedrift. Noe av grunnen kan være at mange har blitt heiet fram gjennom sin oppvekst, og hvert lite fremskritt har fått stor oppmerksomhet. Samtidig er ikke dette noe ukjent fenomen blant ungdom tidlig i tenårene.

En kan for eksempel se på deltakelse i diverse talentkonkurranser som Idol og lignende, og se at det er mange ungdommer som har for høye forventinger til seg selv og sine ferdigheter. Noe av grunnen til at dette også forekommer blant voksne med utviklingshemming, kan være at de som voksne har en modenhet som tilsvarer ungdomstidens urealisme. Det kan da være et dilemma å fremme god selvfølelse som samtidig skal være realistisk, slik at man ikke går på unødvendige nederlag. En kan også vurdere om noen av de urealistiske forventingene en kan møte, er dagdrømmer og fantasier vi alle har, men våre kognitive evner gir oss en kritisk sans så vi lar dagdrømmer og fantasier forbli nettopp dette. Men noen med utviklingshemming mangler denne kritiske sansen, eller har ikke fått mulighet til å utvikle denne, så de utbasunerer kanskje dagdrømmer og fantasier om seg selv, og fremstiller det som realistiske forhåpninger.

Et realistisk selvbilde kan for noen innebære en selvinnsikt og bevissthet om egen funksjonshemming. Eksisterer denne bevisstheten, må erkjennelsen også innebære en positiv realistisk forståelse av sin egen funksjonshemming. Som den unge kvinnen som vet hun har Downs syndrom, men vurderer seg selv som vakker. En funksjonshemming, også utviklingshemming, innebærer ikke bare begrensinger, men også muligheter og potensiale for personlig utvikling uavhengig av funksjonshemming.