Selvbilde og identitet

Foto: David Biesack

Hvordan formes selvbilde?

En utfordring innen forskning på selvbilde, er om det er endimensjonalt eller flerdimensjonalt. Har vi ett selvbilde som gjelder for alle de ulike roller vi har? Eller har vi ulike selvbilder for ulike roller? Hvis vi har et «felles» selvbilde, er dette et selvbilde som er et gjennomsnitt av hvordan vi opplever oss selv på ulike arenaer, eller har vi et overordnet selvbilde som er mer selvstendig ut fra de ulike arenaene og rollene vi har?

Den vanligste oppfatning i dag er at vi opplever oss selv ulikt på ulike arenaer, men at det også finnes et overordnet selvbilde.

Vi skal videre se på to sentrale perspektiv på danning av selvbilde:

  1. Speilingsteori
  2. Mestringsperspektiv

I tillegg skal vi også nevne et annet perspektiv som setter hele botilbudet til mennesker med utviklingshemming inn i et perspektiv om identitet.

  1. Hjem og identitet