Selvbilde og identitet

Foto: Fjellheimen leirskole

De praktiske konsekvenser

Et slikt perspektiv på selvbilde gir oss som arbeider i hjemme til personer med utviklingshemming store utfordringer. Selvbilde er ikke noe som er gitt og som vi må forholde oss til, men noe som vi med vår personlighet og måte og arbeide på er direkte med og former. Spørsmålet blir da hvordan vi kan bidra til et positivt selvbilde som påvirker livskvaliteten positivt.

Det er noen viktige spørsmål og prioriteringer vi må foreta oss hvis vi arbeider hos «Trude»:

  1. Hva mestrer Trude?
  2. Hva mestrer Trude ikke?
  3. Hvordan kan Trude bli enda bedre i det hun allerede mestrer?
  4. Hvem er det viktig for Trude å bli anerkjent av for det hun mestrer (signifikante andre)?
  5. Hvordan kan organiseringen av Trudes hjelp i hjemmet bidra til at det hun er flink i blir viktig og høyt oppe i hierarkiet av delområder for mestring?
  6. Hvordan kan dine arbeidsoppgaver utøves slik at det hun er flink i blir viktig og høyt oppe i hierarkiet av delområder for mestring?