Familien som ressurs

Løsrivelse

Den frykten mange foreldre kan føle på, viser at det ikke bare er den som flytter fra foreldrehjem til eget hjem som skal løsrive seg. Foreldre kan oppleve det slik at i sterkere grad enn med andre voksne barn, så er det de selv som foreldre som må løsrive seg fra barnet. Det vil i denne fasen derfor være viktig å «tillate» at også foreldre gjennomgår en løsrivelsesprosess som ikke alltid er like enkel for dem.

Foreldrene kan også være preget av eventuelle tidligere negative erfaringene i møte med «det offentlige». Dette kan være erfaringer som mange foreldre tar med seg i møte med personalet som arbeider i deres sønns eller datters hjem. Tidligere dårlige erfaringene kan da medføre at mange foreldre er redde for at andre ikke vil klare ta seg av deres sønn eller datter like godt som det de selv har gjort.

Denne frykten kan medføre utfordringer i samarbeidet, spesielt hvis det oppstår situasjoner som enten bekrefter foreldrenes frykt, eller situasjoner som kan tolkes som en bekreftelse.