Familien som ressurs

Foto: Mikkel Hegna Eknes

De viktige begivenhetene

Kontakten med familien er viktig, også for å kunne komme på besøk og selv pleie kontakten den andre veien. Å ha en familie å besøke, betyr meningsfull aktivitet i hverdag og fest. Noen aktiviteter kan også være felles for familie og personen med utviklingshemming knyttet opp mot felles interesser. Det kan være interessen for en bestemt sport, friluftsliv, kultur, ferie og reiser eller annet. Her kan både foreldre og søsken spille en stor rolle i muligheten for å kunne delta.

Mange av de store begivenhetene i livet er også knyttet til hendelser i familien. Ikke bare er de knyttet til riter omkring sitt eget liv, men også om livsriter knyttet til andre familiemedlemmer som det er viktig å få del i. For mange eldre mennesker med utviklingshemming er nettopp det å få ha vært med på feiring av dåp/navnedag, konfirmasjon, bryllup og begravelser hendelser av stor betydning i deres liv.

Også ved de store høytidene knyttet til kultur og religion vil familien være en viktig ressurs. Det kan være bursdager, julefeiring, ramadan eller andre høytideligheter. Kontakt med familie og muligheten til å dele disse høytidene sammen med dem, kan være av avgjørende betydning for livskvaliteten.

Oppsummert kan en si at i både i hverdagen og ved spesielle anledninger, er foreldre og familie viktige i en persons sosiale nettverk, og en viktig faktor for å oppleve god livskvalitet som verdsatt i sentrale begivenheter i både eget og familiens liv.