Familien som ressurs

Foto: Mikkel Hegna Eknes

For de med omfattende funksjonshemminger

For personer med omfattende funksjonshemminger og dyp til alvorlig utviklingshemming, kan foreldre og søsken være uvurderlige i tilretteleggingen av det daglige tilbudet. Gjennom mange år har de lært personens «språk», både i form av lyder, gester, uttrykk og bevegelser. Å forstå dette «språket», har betydning for både velvære og helse. Det kan være ubehag som personen prøver vise, men hvor kjennskapet til personens «språk» er så svakt at ubehaget går over i smerte fordi man ikke handlet fordi man ikke forstod. Det kan være at personen prøver å fortelle at hun eller han ikke liker maten som serveres, eller måten den servers på. Manglende kjennskap til personens «språk» man føre til at en kanskje mates med mat en ikke liker, eller må gå sulten fordi personalet trodde en var mett.

Foreldres og søsken er en verdifull ressurs i å lære personalet å forstå dette «språket». At personalet viser en genuin interesse for å lære dette, skaper ikke bare kvalitativt bedre livsforhold for denne personen, men samarbeidsklimaet til familien blir også bedre når noen viser interesse for hva de opplever som essensiell kunnskap om deres barn eller søsken.

Personalet på jobb smilte til meg når jeg kom på besøk. «Trude er i så godt humør dag. Se hun ler så godt.» Etter en stund ble jeg litt bekymret, for Trude lo enda. «Hvor lenge har hun ledd slik?» spurte jeg. «Er ikke sikker, men så lenge jeg har vært på jobb i dag tidlig,» svarte hun.

Det viste seg at det var epilepsi, og hun ble etter hvert behandlet med stesolid.

  • Bø, I. (2002). Foreldre og fagfolk. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Munthe-Kaas, B. og Rasmussen, L. G. (2009). Veien frem til egen bolig: Ni personer med. utviklingshemming viser veien frem til egen bolig. Oslo: Norsk Forbund for Utviklingshemmede.
  • Sætersdal, B. (2003). Foreldresamarbeid i ulike livsfaser. I: Befring, E. og Tangen, R. Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
  • Sætersdal, B. (2005). Foreldrepoesi. Modum: Modum Bad - Samlivssenteret.
  • Thorsen, K. (2005). Livshistorier, livsløp og aldring Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.