Konflikthåndtering

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Nedtrapping av konflikt - hva du kan gjøre

Konflikter kan også trappes ned. I det øyeblikk sak og person blandes sammen, bør varsellampen lyse. Det gjelder både hvis du blir utsatt for personlig kritikk, og hvis du selv oppfatter andre personer som håpløse. Her er noen eksempler på tegn:

  • Du gruer deg til å ta kontakt
  • Du forbereder deg ekstra godt til møter
  • Du vil ikke gå alene i møter
  • Du bruker mye tid på referater

Som profesjonell part i hjelpeapparatet er det viktig å være oppmerksom på hva du på dette stadiet kan gjøre for å unngå eskalering. 

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan bidra til å unngå eller løse en konflikt på egenhånd ved:

  • Økt forståelse og oppmerksomhet
  • Språkbruk