Psykiske lidelser

Angstlidelser

Angst - person i åpent landskap.
Foto: BK (CC BY SA 2.0)

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene. Forekomst er 5-10% i befolkningen generelt.

Flere nyere studier antyder at forekomsten kan være enda høyere hos personer med ASF, kanskje særlig hos barn og unge.

Angst gir økt årvåkenhet og kan være livreddende. Samtidig kan angst være ødeleggende og livsinnskrenkende. Angst er en naturlig reaksjon på ytre trussel, og noe vi alle opplever. Trusselen kan ha forskjellig karakter fra fare for alvorlig fysisk skade til fare for å å mislykkes og dermed tape ansikt. Sykelig angst (angstlidelse) opptrer når det ikke er noen reell fysisk eller psykisk fare, eller når reaksjonen ikke står i forhold til den aktuelle trusselen.

Ved en angstlidelse vil personen typisk kunne ha:
  1. skremmende tanker om hva som kan skje (= psykologiske symptomer)
  2. kroppslige reaksjoner forårsaket av stresshormoner (= fysiologiske symptomer), som kan gi hjertebank, skjelving, svetting, hyperventilering m.m.
  3. unngåelsesatferd for å slippe unna situasjoner som fremkaller angst (= atferdsmessige symptomer). Denne unngåelsesatferden forsterkes og opprettholdes av lettelsen over å slippe de ubehagelige tankene og symptomene. Og symptomene opprettholdes siden det ikke blir noen erfaring på at det går an å overkomme angsten. Andre atferdsmessige symptomer kan være flukt, panikk, utagering/angrep.
Ulike former for angst

Anfall med alvorlig angst (panikk). Oppstår helt plutselig og er ikke knyttet til spesielle situasjoner. Plutselig innsettende hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet og uvirkelighetsfølelse er vanlige symptomer.

Det foreligger også, nesten uten unntak, en sekundær frykt for å dø, for å miste kontrollen eller bli «gal». Hvert enkelt anfall varer vanligvis bare i noen minutter, og både anfallenes hyppighet og forløp varierer. Anfallene oppstår plutselig og er uforutsigbare, og dermed oppstår ofte en «angst for angsten»

Agorafobi betyr egentlig angst for åpne plasser. Men begrepet omfatter også frykt for å forlate hjemmet, oppsøke folkemengder eller være der det er mye folk og vanskelig å trekke seg unna (butikker, tog, buss, fly, konserter). Panikkanfall opptrer ofte. Unngåelse av situasjonene er vanlig.

Det er en uvanlig sterk frykt og usikkerhet i sosiale situasjoner, en frykt for å bli kritisk gransket av andre. Typiske fysiologiske symptomer er rødming, skjelving, kvalme, vannlatningstrang. Personen har ofte lav selvfølelse og tyr ofte til unngåelsesatferd som kan føre til stor grad av sosial isolasjon.

Spesifikke fobier er begrenset til spesielle ting eller situasjoner. Eksempler på dette er fobi for edderkopper, slanger, hunder, sprøyter, lukkede rom, høyder.

Overdreven engstelse og bekymring som er vedvarende og ikke begrenset til spesielle situasjoner. Omfatter vanligvis plager som vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i magen.

Personen har i tillegg til andre bekymringer ofte frykt for at han selv eller nærpersoner kommer til å bli syk eller utsatt for ulykke.

Forsinket eller langvarig reaksjon på en ekstremt skremmende eller belastende situasjon.

Typiske symptomer omfatter episoder hvor den traumatiske hendelse gjenoppleves i påtrengende minner («flashbacks») eller mareritt. Personen har i tillegg en fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflatning, distansering fra andre mennesker, nedsatt reaksjoner på omgivelsene, manglende glede og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. Det foreligger vanligvis en konstant anspent vaktsomhet, skvettenhet og søvnløshet.