Psykiske lidelser

Tvangslidelse og autismespekterforstyrrelse

Korker sortert etter farge.
Foto: Ryan O'Connell (CC BY SA 2.0)