Utvikling, seksualitet og overganger

Sosialt

Malte figurer av mennesker på vegg
Foto: Chris Hunkeler, Flickr (CC BY SA 2.0)

Fram til puberteten klarer ganske mange med ASF seg ganske bra i samvær med andre barn. De kan delta i en del leiker, de kan ha ferdigheter og interesser som andre barn syns er spennende og ikke minst er det ikke så mye krav knyttet til leken.

Etter hvert som man blir eldre stilles det stadig større krav til sosial kompetanse. De blant ASF-populasjonen som kunne briljere med sine spesielle kunnskaper, risikerer å få erfare at disse spesielle kunnskapene oppfattes som «rare» eller «barnslige». Noen opplevde at de imponerte andre me Harry Potter-kunnskaper eller Pôkemon-ferdigheter da man var ti år. Når de fire år senere har blitt enda dyktigere i Pokemon og Harry Potter universet, og svært gjerne snakker om dette i møte med andre, fremstår man gjerne som en rar og sær 14 åring.

En annen faktor i det sosiale går på klemming og berøring, ikke alle setter like stor pris på dette, ikke nok med det, klemming og berøring foregår gjerne uavhengig av hvilken sosial omgang, eller om man liker vedkommende. Kommunikasjonen blant ungdommer blir mer og mer et spill, et spill som handler om posisjonering. Ganske mange personer med ASF ser ikke behovet i å posisjonere seg. Mange av disse lever livet med seg selv i origo – og da er det mindre behov for å spille spill for å tekkes andre. De ser ikke poenget med å spille et slikt spill. De svarer åpent og ærlig på spørsmål, og er lite flinke til å forstå spøk, ironi og metaforer. Derfor velger mange med ASF bort sosialt liv, enten fordi de trives best i eget selskap, eller fordi de ikke trives i andres selskap, eller en blanding.

Mobbing er en utfordring på skolen, de som blir mobbet er gjerne de som skiller seg ut, i væremåte, interesse, klesstil. Og barn med ASF skiller seg definitivt ut.