Utvikling, seksualitet og overganger

Seksualitet og legning

Foto av en muskuløs mann utkledt som Tingeling
Foto: Istolethetv, Flickr (CC BY 2.0)

Det er ingen forskjell på personer med ASF og andre når det gjelder seksualitet, med tanke på funksjon. De kan ha sex, de kan formere seg osv. Derimot sliter mange på det emosjonelle og relasjonelle plan. «The «sexual explotion» hits all of us» (Jerry Newport). Problemet synes å være at mange med ASF er “late bloomers”, og at seksualitet representerer utfordringer knyttet til at det er tabubelagt. Man kan diskutere politikk, TV-programmer, været og alle andre tema ved matbordet i en familie, men ikke sex. Det mangler ofte rom for å snakke om sex, og følgelig et rom for å lære om sex. I tillegg er veien til sex ofte brolagt med metaforer og antydninger, noe som er svært utfordrende for personer med ASF.

Mange gir uttrykk for at det synes som om at «annerledes» seksualitet som transing, homofili, bruk av fetisjer osv er mer utbredt blant mennesker med ASF. Jeg er usikker på om dette er tilfelle. Jeg finner ingen indikasjon på at det er flere med ASF i disse kategoriene, derimot tror jeg at terskelen for «å komme ut av skapet» innen disse kategoriene er lavere for personer med ASF.

Det er ikke uvanlig at personer med ASF har spesielle interesser, disse interessen får ofte stor plass og kan i enkelte tilfeller skape usikkerhet. Det er helt greit at en 17 år gammel gutt som ikke har ASF tapetserer veggen sin med en spesiell fotballspiller, eller et spesifikt rockeband. Det er ikke greit at en med ASF tapetserer veggen sin med 12 år gamle gutter som poserer i vått badetøy og vått hår. Sistnevnte er ikke greit fordi det er «uvanlig» og at en slik interesse