Epilepsi

Uklassifiserbare anfall

Gutt på parkeringsplass i motlys.
Foto: Tomoir III, Flickr (CC BY 2.0)

Den tredje gruppen kalles uklassifiserbare anfall. Dette er anfall der det uklart om de er av fokal eller generalisert type, eller der man ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne klassifisere.

Et eksempel er epileptiske spasmer som man blant annet kan se ved en epilepsiform i spedbarnsalder (infantile spasmer). Disse anfallene kommer som oftest i serier.

Noen epilepsiformer er svært alvorlige med sterk og vedvarende anfallstendens, mens andre er «snillere» ettersom anfallstendensen blir helt borte etter noen få år.

Det er svært mange forskjellige epilepsiformer, og man snakker gjerne om ”epilepsiene” i flertallsform. Særlig i barnealderen finnes det mange epilepsier med samme debutalder, anfallstyper, EEG-funn, respons på behandling og prognose. Om slike epilepsier benytter man gjerne begrepet elektroklinisk syndrom. Når det er særlig viktig å skille fokale fra generaliserte epilepsiformer, er det fordi det påvirker valg av undersøkelser og terapi samt prognose og veiledning.