Epilepsi

Diagnoseutfordringer ved ASF

Kvinnelig ansikt, krakkelert foto.
Foto: Bill Strain, Flickr (CC BY 2.0)

Hos personer med ASF kan fjernhetsepisoder, stereotyp atferd og for eksempel plutselig utbrudd av latter eller sinne lett tolkes som autistiske symptomer, mens det egentlig er ledd i epileptiske anfall, eller omvendt. Særlig kan det være vanskelig å skille episodisk opptredende autistisk atferd fra fokale anfall med påvirket bevissthet og ledsaget av formålsløse bevegelser/atferd (automatismer).

For å få en klarhet i dette, er det ofte nødvendig med en EEG-registrering under de aktuelle episodene. Hos noen kan det være vanskelig å få gjennomført en slik undersøkelse, og mye uro vanskeliggjør tolkningen av kurven. Det er derfor viktig at personen har med seg kjente personer under undersøkelsen. For å få gjennomført en MR-undersøkelse av hjernen, må mange i denne gruppen legges i narkose.