Epilepsi

Hva er epilepsi

Person med paraply.
Foto: André Solnik, Flickr (CC BY SA 2.0)

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. Det er ikke én sykdom, men en paraplybetegnelse på en rekke tilstander med forskjellige årsaker, ytringsform og prognose. Fellesnevneren er tilbakevendende epileptiske anfall.

Epileptiske anfall er uttrykk for forbigående hjernefunksjonsforstyrrelser. Forstyrrelsene skyldes utbrudd av abnorm elektrisk aktivitet i et sykelig forandret nettverk av nerveceller, særlig i hjernebarken.

Slike forstyrrelser kan, om enn ikke alltid, registreres med elektroencefalografi (EEG) i form av et karakteristisk mønster i EEG-kurven.

Det er viktig å understreke at epilepsi ikke bare innebærer tilbakevendende og som oftest uforutsigbare anfall. Mange med epilepsi har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art.