Epilepsi

Anfall

Et hjerte laget av lys
Foto: filkr, Flickr (CC BY 2.0)

Det finnes mange former for epileptiske anfall. Det er vanlig å klassifisere anfallene i tre hovedgrupper basert på hvordan de ytrer seg klinisk og EEG-funn under og mellom anfall (8).

  • Generaliserte anfall
  • Fokale anfall
  • Uklassifiserbare antall