Samarbeid med pårørende

Ulike familiekulturer

Bilde av mor som kysses på kinnet av ett barn på hver side.
Foto: Stuart Richards, Flickr (CC BY ND 2.0)

Hver familie er unik på deres historie. Som ansatte i en andre personers hjem vil dere møte på ulike familiehistorier, verdisyn, tradisjon og vaner. Uansett hvilken bakgrunn beboer og dennes familie og pårørende har med seg, er det nødvendig å sette seg best mulig inn i hva dette innebærer. Dette er faktorer som kan være både spennende, utfordrende og utviklende i samarbeidet. Vis respekt for den enkelte familie og vær positivt nysgjerrig på hvem de er. Når barnet deres har flyttet hjemmefra, er det ofte ønskelig at mange familietradisjoner skal videreføres. Dette kan være med å skape trygghet for beboer. Som tjenesteyter må du vise åpenhet for hvordan familien ønsker å markere ulike høytidsdager og ivareta familietradisjoner - uansett hva ditt eget verdisyn og eventuelle tro er.

IP’en må ta høyde for beboerens historie og hvordan han eller hun er vant til å markere høytidsdager, fødselsdager og andre tradisjoner i familien. Snakk med beboer- om mulig – og pårørende om hvilke tradisjoner det er ønskelig å videreføre inn i beboerens nye hjem. Dette må nedfelles i IP, og det må følges opp lojalt av alle som jobber i personens hjem.