Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Hva er mål og hva er verdier?

En fjellklatrer med hjelm ser over kanten på en stein.

Vi er vant til å snakke om mål, og hva er egentlig verdier? Men først, hva er mål? Mål er noe som skal nås og betegner et avgrenset punkt i fremtiden. En målsetting er noe konkret som skal nås av større omfang. Forholdet mellom mål og målsetting likner forskjellen på ”Problem og Problematikk” - når vi snakker om ”Problematikk” mener vi flere problemer – et problemkompleks. Mål er beskrivelser av fremtidsstilstander, fremtidsvyer eller såkalte prediksjoner.

Begrepet "vyer" har forøvrig røtter til franske "voir" eller å se. Det gir mening at mål dreier seg om å se inn i fremtiden. Når vi skal uttale oss om fremtiden, ha fremtidsvyer eller predikere, kan det oppstå problemer:

  • Prediksjonene, vyene eller målene kan være langt frem i tid og kan derfor være usikre fordi vi ikke har oversikt over hva som kommer til å skje. Mål med kort tidshorisont har større sannsynlighet for å nås. Mål på kort sikt kan derfor være viktigere enn mål på lang sikt når det gjelder motivasjon.
  • Prediksjonene kan være preget av enighet eller uenighet. Jo mer uenighet, jo mindre sannsynlig er det at målet er motiverende og kommer til å nås. Dersom det er stor uenighet blant hjelperne kan det åpenbart føre til problemer med å nå målet.
  • Prediksjonene kan følges opp av kjente og godt dokumenterte tiltak eller av ukjente og dårlig dokumenterte tiltak. Jo bedre tiltak, jo større er sannsynligheten for at målet nås. Dersom vi formulerer mål uten av vi kjenner til brukbare tiltak, er det lite sannsynlig at målet kommer til å være viktig og relevant.
  • Prediksjonen kan være enkel eller sammensatt. Mål som inkluderer flere atferder, eller atferder som bygger på hverandre, kan være vanskeligere å nå. Uansett bør vi bidra til mål som er viktige for den som ønsker å endre seg.

Hva er verdier i forhold til mål? Mål kan vi nå og bli ferdige med. Det er et vesentlig poeng med mål at vi blir ferdige med målene og eventuelt formulerer nye mål. Verdier derimot er valgte retninger for livet, og slutter ikke å være viktige selv om man lever i tråd med verdiene over tid. Verdier er mer bestandige og overordnede og kan gi innspill til en hel del mål på ulike områder. Det kan derfor være at vi burde bruke mer tid på å kartlegge folks verdier før vi begynte med målvalgsprosesser.

Eksempler på verdier som er viktige for mange er å ha gode relasjoner, ha valgmuligheter og oppleve gledesfylte hendelser. Vi antar at det å ha gode relasjoner er noe vi aldri blir ferdige med. Dersom vi er opptatt av gode relasjoner kan vi imidlertid komme på mange mål som kan nåes og som hver for seg er et bidrag til verdien om gode relasjoner: Vi kan lære oss engelsk for å kunne snakke bedre med engelske bekjente, vi kan lære oss bestemte fritidsferdigheter for å kunne være sammen med folk vi liker, og vi kan øve oss til å bli bedre lyttere og mer behagelige å være sammen med.

Tenk gjennom

Hvilke verdier har du selv? Bør du ta initiativet til at de personene du hjelper får klarlagt sine verdier. Det kan være vanskelig å få tak i verdiene til personer med stor kognitiv svikt, men det er mulig. Eksempelvis kan det være en viktig verdi "å få være i fred” – det er en verdi som gjelder for de fleste. "Gledesfylte aktiviteter" kan også være mye forskjellig. Bør det kartlegges slike aktiviteter og stimuli for den du skal hjelpe?