Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Noen eksempler på kvalitetsdimensjonen – hvordan kan atferdsverbet konkretiseres?

Et målebånd.

Her er en liste med muligheter for å gjøre atferdsverbet konkret – en sak er at Gunn leser, men hvor godt leser hun når målet er nådd? Kvaliteten kan formuleres som et bestemt antall og prosent riktige eller feil. Vi har også en hel del andre muligheter:

  • Å angi antall er kanskje det mest vanlige å inkludere i en målformulering - eksempelvis 200 ord.
  • Rate er det samme som antall på en bestemt tidsenhet; eksempelvis 200 ord i minuttet
  • Varighet– det kan dreie seg om å kunne holde på med en aktivitet over tid, eksempelvis at noen leser sammenhengende i 10 minutter.
  • Respons latens dreier seg om tiden fra en hendelse i miljøet til atferden forekommer; dersom din kjære spør ”Elsker du meg?” bør latenstiden være kort. Det kan være ønskelig med kort eller lang latenstid, avhengig av hvilken atferd som skal utvikles. Dersom vi presenteres for et dilemma er det en fordel at det går litt tid, slik at vi får tenkt tilstrekkelig.
  • Inter Respons Tid (IRT) er det samme som tid mellom to atferder. Dersom en person spiser svært fort kan det være et vesentlig mål at det går lengre tid mellom hver matbit.                          
  • Prosent(andel) har vi benyttet i eksemplet med Gunn som leser.
  • Topografi er det samme som å ha forhåpninger om at atferden skal se ut på en bestemt måte ved målingspunktet; det kan eksempelvis være hvordan en bevegelse bør se ut i fremtiden.
  • Styrke/intensitet kan dreie seg om hvor høyt eller lavt noen snakker.
  • Delay dreier seg om tiden fra atferd til feedback kommer – eksempelvis kan barn med ADHD være avhengige av å lære seg å utsette nytelse – med andre ord lengre delay.
  • Prompts dreier seg om hjelp eller bistand som skal til for at atferden skal forekomme. Reduksjon i prompts kan være aktuelt å inkludere i målformuleringer; det kan være at påkledningen bare skal hjelpes frem med en påminnelse når målet er nådd.