Faktorer som påvirker miljøet

Expressed Emotions (EE)

Arielle Fragassi
Foto: Arielle Fragassi

Begrepet Expressed Emotion (EE) relateres særlig til miljøterapi og væremåte hos personer som samhandler med personer med psykose.


Negativ væremåte hos en familie eller miljøterapeuter vil kunne ha stor innvirkning på brukerens opplevelse av det emosjonelle klimaet. «Expressed emotion» - EE beskriver den følelsesmessige temperaturen hos enkeltmedlemmene i en familie, den enkelte miljøterapeut eller profesjonelle hjelpere som gruppe. Faktorer i det emosjonelle klimaet som er lite heldig vil være høy grad av kritikk, høy grad av fiendtlighet og høy grad av involvering, altså overinvolvering.

Høy grad av EE vil kunne settes i sammenheng med manglende kunnskap og bevissthet om hvorfor brukeren for eksempel ikke orker å utføre daglige gjøremål, eller utagerer i forbindelse med angstanfall. Både nærpersoner og miljøterapeuter kan føle seg hjelpeløse og utilstrekkelige. Dette kan komme til uttrykk i kritiske kommentarer, negative utsagn og mye verbalt støy til og om personen. Mer skadelig blir det dersom hele miljøet oppfattes som fiendtlig og avvisende. Kommentarer og oppfatninger om latskap og hjelpeløshet vil være eksempler på dette.

Om en personalgruppe har en felles oppfatning av brukeren som «vegrende», «lat» eller «manipulerende», vil personen med stor sannsynlighet oppleve miljøet som både fiendtlig, kritisk og lite verdig. Overinvolvering vil kunne medføre for tett oppfølging med praktisk hjelp og tilrettelegging, som igjen kan medvirke til et press på personens selvaktelse.

Det bør ikke betraktes som overinvolvering om miljøterapeuten i perioder må overta oppgaver for brukeren som han ikke selv vil kunne ivareta på grunn av psykisk eller fysisk lidelse.

En ung mann blir liggende i sengen og klarer ikke stå opp om morgenen. Han ivaretar ikke personlig hygiene og spiser usunn mat. Dette er en endring fra hvordan det tidligere har vært. Personen har vært en aktiv ung mann med struktur på dagen. Det kan være ulike grunner til denne endringen, som psykisk lidelse, nedsatt syn hørsel, smerter og så videre. Har nærpersonene en holdning som tilsier at personen er blitt lat og hjelpeløs og krever at han skal utføre daglige aktiviteter som før, vil dette kunne medføre at opplevelsen av mestring reduseres og selvfølelsen synker.


Har emosjonelt klima innvirkning på den enkelte?

Det emosjonelle klimaet påvirker alle mennesker som lever i sosiale relasjoner.

Jo høyere sårbarhet en har for å utvikle psykisk lidelse, jo sterkere påvirker et emosjonelt klima med høy grad av emosjonelt stress negativt.

Riktig!

Bevissthet og kunnskap om EE er viktig for å kunne forstå hvordan omgivelsene påvirker den enkelte, og hvilke risikofaktorer det medfører.