Faktorer som påvirker miljøet

Selvfølelse

Foto: Norma Desmond
Foto: Norma Desmond

Selvfølelse er karakterisert av personlig bedømmelse av egenverdi. Denne verdien uttrykkes gjennom positive følelser for egen person. Selvfølelsen henger sammen med andre personers responser. Positive responser gir en opplevelse av kompetanse og mestring. Dette vil kunne skape positive følelser og høy selvrespekt.

Påvirkes selvfølelsen av hvilket miljø man lever i?

Miljøet en lever i påvirker alle. Selvfølelsen påvirkes av følelsen av egenverdi.

Riktig!

Det er viktig for tjenesteytere å ha tilstrekkelig kunnskap, slik at man ikke bedriver oppdragelse, men dokumentert god miljøterapi

Det er viktig å reflektere over intensiteten brukeren opplever når en hel personalgruppe gjennomfører samme "regime" over tid. ”Grunnmuren” i strukturen bør være å hjelpe brukeren til å ivareta sine behov, uavhengig av funksjonsnivå.