Faktorer som påvirker miljøet

Ressurser

Bakken, T. L. (2012). Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Hertervig Akademisk.

Bakken, T. L og Sageng, H (2013). Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning – den kliniske hverdagen. SOR Rapport. 3, 44-53.

Bratheland, O., Dahle, A. S., Henriksen, A., Hammervold, U. E, Nijkamp, S., Torgrimsen, C., Tytlandsvik, M., Vevatne, K., & Østebø, G. (1999). Miljøterapi – en modell for tenkning, holdning og handling i en psykiatrisk avdeling. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysningsfond.

Dosen, A. (2007). Integrative treatment on persons with intellectual disabilities and mental health problems. Journal of Intellectual Disability Research, 51:1, 66-74.

Gunderson, J. (1983). An Overview of Modern Milieu Therapy. I J. Gundersen, O.A. Will, & L.R. Mosher (red.), Principles and Practice of Milieu Therapy. New York. Jason Aronson.

Kristiansen, P. J. L. (2010). Moderne miljøterapi. Universitetet i Tromsø.

Stensrud, B. (2007). Miljøterapi. Virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandling av psykoselidelser. Høgskolen i Hedmark, Rapport nr 7.

Olkowska, A. & Landmark, B. (2009). Hva gjør miljøterapi til terapi? Fontene nr 9.

Vatne, S. (2012). Korrigere og anerkjenne. Relasjonens betydning i miljøterapi. Gyldendal akademisk.