Angst hos personer med utviklingshemning

Hva er angst

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Angst er en reaksjon på opplevd fare.

Angst er en blanding av følelser og kroppslige reaksjoner.

Hjernen reagerer med å øke produksjon av blant annet adrenalin og å snevre inn oppmerksomheten.

Vanlige følelser knyttet til angst er frykt, bekymring eller panikk.

Vanlige kroppslige reaksjoner er høyere puls (hjertebank), svette, pustevansker, kvalme, svimmelhet.

Reaksjonene bidrar til å håndtere farlige situasjoner, angst kan derfor være nødvendig.

Angstreaksjoner som ikke står i et fornuftig forhold til reell fare kan derimot bli et problem.

Vedvarende eller hyppige angstreaksjoner i situasjoner som ikke er farlige kan redusere funksjonsevnen og hindre vanlige eller ønskede gjøremål.

Hvis angstreaksjoner ofte hindrer en person i å utføre vanlige eller ønskede gjøremål, og disse preger hverdagen, bør spesialist vurdere om kriteriene for en diagnose er oppfylt.


Kan angst være nyttig?

Det er riktig at angst for noe ufarlig stort sett ikke er nyttig, men økt produksjon av adrenalin og innsnevret oppmerksomhet er eksempler på angstreaksjoner som øker evnen til å komme unna eller bekjempe faktisk fare.

Dette er bare riktig hvis det de ikke liker faktisk er farlig. Hvis det de ikke liker er ufarlig kan det å rømme unna på sikt øke angsten.

Riktig!

Sett i et evolusjonært (= historisk utvikling) lys er angst en reaksjon på farlige situasjoner som øker sjansen for å overleve.