Angst hos personer med utviklingshemning

Ulike former for angst

Foto; Petter Elstein Knutsen
Foto; Petter Elstein Knutsen

Angstlidelser deles inn i hovedkategorier og alvorlighetsgrad. For å få en diagnose må plagene ha vedvart i minst 6 måneder (WHO, 1992).

Klikk for mer informasjon.

Generalisert angstlidelse (GAD) er en angstlidelse som er preget av overdreven, ukontrollerbar og ofte irrasjonell bekymring om dagligdagse ting.

Sosial angstlidelse kalles også sosial fobi, og er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner. Denne forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet. Diagnosen kan være en spesifikk lidelse (da kun enkelte spesielle situasjoner er fryktet) eller en generalisert lidelse.

                         

Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), er en angstlidelse som kjennetegnes ved påtrengende tanker som fremprovoserer uro, engstelse, frykt eller bekymring, og repeterte handlinger som utføres for å redusere angst, eller ved en kombinasjon av slike tanker (tvangstanker) og handlinger (tvangshandlinger).

Panikkangst er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende alvorlige panikkanfall. Et panikkanfall kan, spesielt de første gangene en person opplever det, være så ubehagelig at personen tror han skal dø. Mange ender opp på legevakt med mistanke om hjerteinfarkt.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD ) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Denne trusselen oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Som et resultat av psykologiske traumer er PTSD sjeldnere og mer varig enn det man vanligvis ser som akutte stressreaksjoner.