Angst hos personer med utviklingshemning

Kjennetegn på angst hos personer med utviklingshemming

Foto- Mikkel Hegna Eknes
Foto- Mikkel Hegna Eknes

De mest kjente tegn på angst i normalbefolkningen er også de mest kjente tegn på angst hos personer med utviklingshemming. I tillegg er det i noen tilfeller slik at angst ser annerledes ut, eller får en litt annen uttrykksform enn det som er mest vanlig. I tabellen under er det listet opp noen vanlige symptomer på angst til venstre, til høyre finner du noen eksempler på hvordan det kan se ut.


Angstsymptom Atferdsuttrykk
Munntørrhet Økt drikking, går ofte på do/tisser på seg
Vansker med pusten Hyperventilering; puster fort eller overdreven pusting
Følelse av angst Tegn på økt aktivering (kortpustet, høyere puls, utvidede pupiller), irritabilitet, sinne, svetting, selvskading, unngår folk/steder/gjenstander, skjelving, økt repetitiv atferd
Panikk Rastløs, høy motorisk aktivitet, aggresjon, river ned gardiner, knuser kopper, løper av gårde, blir stående helt stille, plukking, ”låsing” i personer/gjenstander
Svimmelhet Mister balansen, holder/klamrer seg til gjenstander eller folk