Angst hos personer med utviklingshemning

Medikamentell behandling

Foto: Stephen A. Wolfe
Foto: Stephen A. Wolfe

Medikamentell behandling har liten plass som eneste behandling av angstlidelser hos personer med utviklingshemming. Noen ganger kan personen være så syk at stabiliserende medikamenter er nødvendig for å komme i posisjon for videre behandling. Best effekt av medikamenter oppnås gjerne i kombinasjon med noen av de intervensjoner som er nevnt tidligere.

Personer med utviklingshemning som har lavt funksjonsnivå vil som regel ikke være i stand til å nyttiggjøre seg direkte intervensjoner og tiltak, men endring og tilrettelegging i miljøet kan alle ha nytte av, eventuelt i kombinasjon med medisiner.

Medikamentell behandling skal vurderes og eventuelt forordnes av lege. Hvis fastlegen er ukjent med personer med utviklingshemming, kan lege i spesialisthelsetjenesten rådføres uten at det nødvendigvis foreligger eller sendes en henvisning.