Angst hos personer med utviklingshemning

Historier


Hva er forskjell på angst og engstelse?
Hvor sterke skal symptomene være før miljøarbeidere i personens bolig eller på arbeidsplassen tar kontakt med fastlege?

Har du fått økt:
  • Forståelse av hva angst er?
  • Kunnskap om ulike typer angst?
  • Kunnskap om ulike uttrykksformer på angst hos personer med utviklingshemning?
  • Kunnskap om vanlige årsaker til angst hos personer med utviklingshemning?
  • Kunnskap om hva man kan gjøre i miljøet for å forebygge og redusere angst?
  • Kjennskap til vanlige behandlingsformer?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no Ta kopi av url-adressen for denne siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Elisabeth Wigaard

Foto:

Side: "Medikamentell behandling": http://katieschronicals.blogspot.no/2011/07/i-took-red-pill.html

Redaktør:
Trine Lise Bakken

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Psykiatirsk avdeling for utviklingshemmede, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.