Depresjon

Kjernesymptomer

Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Symptomer på depresjon påvirker både tanker, følelser, kropp og atferd. I praksis betyr dette at depresjon kan fremstå svært forskjellig fra person til person. For å stille diagnosen skal personen ha hatt symptomer på depresjon i minst to uker. Det må være endring i normal atferd og allminnelig funksjonsnivå i hverdagen, som har vært til stede i minst to uker.

I diagnosesystemet deles symptomene i kjernesymptomer og tilleggssymptomer. Kjernesymptomer er de primære symptomer på depresjon og omfatter:

 • Tristhet, nedstemthet
 • Nedsatt lyst eller interesse
 • Nedsatt energi eller økt tretthet

En rekke symptomer følger tilstanden i større eller mindre grad. Dette kaller vi ledsagersymptomer. De vanligste ledsagersymptomene er nedsatt selvtillit eller selvfølelse, selvbebreidelse eller skyldfølelse, tanker om døden eller selvmord. I tillegg er det symptomer som tanke- eller konsentrasjonsvansker og rastløshet eller psykomotorisk hemning. Ofte ses også søvnforstyrrelser og appetitt- eller vektendring.

Vanligvis oppleves depresjonen som en følelse av håpløshet, tristhet og pessimisme, samtidig som personen opplever manglende energi og lyst. Personen føler ikke glede og begeistring ved noe, og har som oftest ikke overskudd til alminnelige hverdagslige gjøremål eller aktiviteter. Det kan for eksempel vise seg ved sosial tilbaketrekning eller mindre interesse for det personen tidligere har vært interessert i.


Diagnosekriterier ved depresjon, ICD-10 (WHO)

A)

 1. Varighet av depressiv episode minst 2 uker
 2. Ingen tidligere episoder med depresjon eller med hypomani, mani eller blandingstilstand
 3. Organisk etiologi utelukkes

B) Depressive kjernesymptomer:

 1. Nedstemthet
 2. Nedsatt lyst eller interesse
 3. Nedsatt energi eller økt trettbarhet

C) Depressive tilleggssymptomer:

 1. Nedsatt selvtillit eller selvfølelse
 2. Selvbebreidelse eller skyldfølelse
 3. Tanker om død eller selvmord
 4. Tenke eller konsentrasjonsvansker
 5. Agitation eller nedsatt funksjon
 6. Søvnforstyrrelser
 7. Appetitt- og vektendring

D) Ingen hallusinasjoner, vrangforestillinger eller depressiv stupor