Depresjon

Andre symptomer

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

I tillegg til kjernesymptomene ses som ofte også en rekke andre symptomer. De vanligste symptomene er angst, irritabilitet og aggressiv atferd, smerter og andre kroppslige symptomer, samt misbruk og / eller selvskading.

Angst ses hos over halvparten av personene med depresjon. Det dreier seg spesielt om angstformer som for eksempel generalisert angst, som kjennetegnes ved sterk og overdreven bekymring rettet mot somatiske (kroppslige) symptomer. Men det kan også være andre angstformer. Tilstedeværelsen av angst har stor betydning for prognosen, da det også ofte er nødvendig å behandle angsten for å oppnå et godt resultat.

Irritabilitet og aggressiv atferd forekommer også hyppig i forbindelse med depresjon. Det viser seg for eksempel ved lett utløst sinne eller utagerende atferd, spesielt hvis personen føler seg presset eller stresset. I litteraturen omtales det som en maskulin form for depresjon, men det er ikke bevist ved forskning. Det er større evidens for at det lett utløselige sinnet har sammenheng med personens temperament forut for depresjonen, og graden av press eller støtte fra omgivelsene under depresjonen, og i hvilken grad personen føler seg belastet av krav fra omgivelsene.

Smerter og kroppslige symptomer er også hyppige symptomer sammen med depresjonen. Det kan for eksempel være i form av brystsmerter, hodepine, ryggsmerter eller andre diffuse smerter, eller i form av tretthet eller svimmelhet. Diffuse smertetilstander og somatisering (personen mener selv at han har en kroppslig lidelse) ses ofte hos deprimerte personer som ikke verbalt kan uttrykke indre tilstander eller som har vanskelig for å sette ord på følelser. Overdreven sykdomsangst kan også være et symptom på en underliggende depresjon. Forskning dokumenterer sammenheng mellom depresjon og smertetilstander, og for at årsakssammenhengen kan gå begge veier. Slik sett kan smerter forårsake depresjon, og depresjon kan komme til uttrykk ved smertetilstander.

Misbruk og selvskade er ikke vanlige symptomer på depresjon, men når disse tilstander er til stede, kan det være tegn på at det er en underliggende depresjon. Dette bør undersøkes nærmere. Det må understrekes at det ikke alltid er tegn på depresjon dersom en person har misbruk eller selvskadende atferd, det kan ligge en rekke andre forklaringer bak atferden. Man vet fra forskning at misbruk kan være den deprimerte personens forsøk på selvmedisinering, hvor personen av og til forsøker å dempe tilstanden og vanskelige følelser.