Depresjon

Utvikling og prognose

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Depresjon debuterer ofte i 20-30 årsalderen, depresjon kan imidlertid oppstå fra barndommen og gjennom hele livet. Depresjon utløses ofte av en tidligere belastende sosial hendelse, kanskje i så mye som 80 % av tilfellene.

Det betyr at selv om arvelighet er involvert i utviklingen av depresjon, vil man i de fleste tilfeller kunne finne forutgående sosiale eller på annen måte belastende hendelser. Det kan være flytting, betydelige familiemessige eller andre sosiale hendelser, helsemessige endringer eller annet.

Depresjon er en tilbakevendende lidelse. Ca 30 % vil få et tilbakefall i løpet av ett år, mens 70-80 % vil få et tilbakefall i løpet av livet, og i noen tilfeller utvikler tilstanden seg til en kronisk depresjon. Man vet også at hver gang man får en depresjon, økes risikoen for at forløpet forverres. Og jo alvorligere depresjonen er, jo høyere er risikoen for at personen raskt rammes av en ny depressiv periode.

I praksis betyr dette at det er svært viktig å oppdage depresjonen så tidlig som mulig, og stille riktig diagnose slik at behandling kan iverksettes. På den andre side betyr det at jo lenger tid en person går med en udiagnostisert og ubehandlet depresjon, jo større risiko er det for tilbakefall.