Depresjon

Oppsummering

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, både hos normalbefolkningen og blant personer med utviklingshemning. Selv om depresjon er kjennetegnet av bestemte symptomer som skiller lidelsen fra andre psykiske lidelser, kan depresjon se svært forskjellig ut fra person til person. Kunnskap om symptomer, årsaker og forløp kan bidra til at diagnosen stilles tidsnok til at riktig behandling kan iverksettes. Fordi depresjon ofte er en tilbakevendende lidelse, er det stor risiko for at tilstanden forverres over tid.

Depresjon utvikles som en kombinasjon av biologisk, psykologisk og sosial sårbarhet, og aktuelle belastninger og stress er ofte utløsende faktorer. Det betyr at forebygging av depresjon i stor grad handler om tilrettelegging av miljøet slik at unødvendig stress og belastninger unngås.

Behandling av depresjon krever innsats fra flere områder; medisinsk behandling, psykoterapi, psykoedukasjon, støtte, veiledning og miljøterapeutisk behandling. Ingen av metodene kan benyttes alene, og vekting av de forskjellige metodene avhenger av personens funksjonsnivå, evner og depresjonens alvorlighetsgrad. Miljøterapeutisk behandling omfatter rammene rundt den deprimerte og inkluderer et miljø med ro, forutsigbarhet, skjerming og avlastning fra hverdagens krav.

En svært viktig del av miljøterapeutisk behandling til deprimerte er emosjonelt klima. Et positivt behandlingsklima er preget av samhandlingspersoner med lav EE; varme, trygghet og positiv kommunikasjon. Den deprimerte skal ikke bruke energi på konflikter med personalet eller på personalets interne konflikter. Et positivt emosjonelt klima er videre kjennetegnet ved forståelse, inkludering og tålmodighet.

Hvorfor er det vanskelig å finne ut om en person med utviklingshemning har depresjon? Hvorfor kan det være vanskelig å behandle depresjon hos personer med utviklingshemning når personen bor hjemme i sin bolig? Hvilke områder er særlig viktige når personen får medikamentell behandling?

Har du fått økt:
  • Forståelse av hva depresjon hos personer med utviklingshemning er?
  • Kunnskap om ulike former av depresjon?
  • Kunnskap om ulike symptomer på depresjon
  • Kunnskap om vanlige årsaker til depresjon hos personer med utviklingshemning?
  • Kunnskap om hva man kan gjøre i miljøet for å forebygge og redusere depresjon?
  • Kjennskap til vanlige behandlingsformer?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til

Tekst:

Trine Reuppert Knudsen

Redaktør:

Trine Lise Bakken

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Psykiatrirsk avdeling for utviklingshemmede, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.