Psykose hos personer med utviklingshemning

Subjektive opplevelser

Thyago - SORG|FX, Flickr
Foto: Thyago - SORG|FX, Flickr

Det vil være store individuelle variasjoner hvordan det oppleves å ha psykose. En felles faktor er at personen kan ha opplevelse av angst når disse symptomene inntreffer. Spesielt for personer med utviklingshemning og autisme vil det være ekstra belastende å ikke kunne formidle opplevelsen av å ha angst.

Symptomer: Vrangforestillinger og hallusinasjoner (sansebedrag) og alvorlig kaotisk tenkning og væremåte.

”Mari” er en dame i 40 årene med moderat utviklingshemning. Hun har Schizofreni, hvilket hun har hatt siden tidlig i 20 årene. Hun er klar over sykdomsbildet sitt i sine ”gode” faser, men i de mindre gode fasene sier hun selv at hun ikke har kontroll over atferden sin. Hun kan også være benektende om noen forsøker å hjelpe henne med noen gjøremål. Hver gang det passerer en bil forbi henne eller i nærheten av henne, dukker Mari automatisk. Hun kan da redegjøre for at hun dukker fordi det er en politibil som kommer for å hente henne. Miljøpersonalet spør med vennlig tilnærming om hun ser en politibil? Mari humrer lett og forteller overbevisende om at” ja du ser vel det”. Straks bilen har passert, kan vi fortsette å kommunisere, men må kanskje minnes på samtaleemnet vi hadde rett før bilen passerte.

Mari har i eksemplet over et tilsynelatende ”avslappet” forhold til dette med politibiler. Ved noen få tilfeller har hun sagt til miljøpersonalet som hun har god kjemi med at det er slitsomt å ha det sånn hele tiden. Når Mari er svært plaget av symptomene kan den samme sekvensen se slik ut :

Hver gang det passerer en bil forbi henne eller i nærheten av henne, dukker Mari automatisk og prøver kanskje å gjemme seg bak personalet eller rundt husveggen. Hun roper til politibilen at hun ikke har gjort noe, samt at hun peker og vifter mot miljøpersonalet om det var de som ”gjorde” det. Miljøpersonalet spør med vennlig tilnærming om hun ser en politibil? Mari banner kraftig og kan forsøke å gå til angrep mens hun roper ”ikke lat som du ikke vet noe, alt sammen er din feil, jævla idiot”.

Straks bilen har passert, vil Mari fortsette å være verbalt og fysisk truende mot personalet. Hun kan i tillegg virke mistenksom overfor personalet. Forsøk på å ha en samtale kan brått bli avvist.