Psykose hos personer med utviklingshemning

Miljøbehandling

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Personer med psykose lever i en kaotisk verden hvor både tenkning, følelser og væremåte er påvirket. Symptomene vil variere, men i den akutte fasen vil psykotiske personer ha vansker med å forholde seg til omverdenen, og også til sine egne ønsker og behov.

Vanskene vil øke med grad av utviklingshemning. Alvorlighetsgraden av symptomene vil legge føringer for miljøbehandlingen. I den påfølgende teksten skal vi se på noen av intervensjonene vi kan bruke i miljøterapeutisk behandling. Disse er sentrale i behandlingen sammen med medikamenter og samtalebehandling (for de personene som kan delta og ha terapeutisk utbytte av dette).