Psykose hos personer med utviklingshemning

Lavaffektiv samhandling

Tina Lawson, Flickr
Foto: Tina Lawson, Flickr

Lavaffektiv samhandling er en norsk oversettelse av det engelske uttrykket low Expressed Emotion (EE). Lav EE innebærer blant annet at personalet skal ha en trygg og vennlig tilnærming til personen. Personalet skal forholde seg rolig, og unngå overinvolvering. Om personen opptrer urolig eller virker rastløs, skal personalet forholde seg rolig og avslappet. Kommunikasjonen skal være tydelig, med enkelt språk. La initiativet ligge fortrinnsvis hos personen for den grad av kontakt han ønsker å ta.

Personalet må videre ha forståelse for at personen ikke alltid ønsker å være sosial, og har behov for å trekke seg noe tilbake.

Personalet skal i nevnte eksempel ha oversikt over hva som foregår uten at personalet skal ”løpe” etter personen og utspørre og grave. La personen styre kontakten med personalet så langt det lar seg gjøre. Personalet forholder seg rolig og tålmodig. Det er viktig at personalet videre relaterer problemet til psykose, og ikke vond vilje og latskap.