Demens hos personer med utviklingshemning

Kjennetegn på demens

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Sykdommen viser seg ved alvorlig svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, læring, språk, tanke- og planleggingsevne, orienterings- og vurderingsevne, dømmekraft og oppmerksomhet.

De vil få psykiske og atferdsmessige vansker som depresjon, angst, vrangforestillinger, hallusinasjoner, interesseløshet, aggressivitet, repeterende handlinger og døgnrytmen kan bli forandret. De vil få nevrologiske og motoriske vansker som vil vise seg ved muskelstivhet, balansesvikt, svelgeproblemer og inkontinens.