Demens hos personer med utviklingshemning

Miljøterapeutiske prinsipper i første stadium

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Reduser stress i miljøet og fjern tidspress. Vær fleksibel, husk at dagsformen vil variere, og det er viktig å ha god kontakt med de som er ansvarlig for arbeids- eller dagtilbud. Livshistoriearbeid er viktig, og personen vil etter hvert forholde seg som om han lever i en annen tid. Alle som arbeider med personen må kjenne til livshistorien. Ha mest mulig fast personale og sørg for at nytt personale får grundig opplæring. Personer med demens er sårbare, og usikkerhet kan føre til angst og frustrasjon.

Personalet må være tilgjengelige, de må trygge, forklare og støtte. Hukommelsen og evnen til å kommunisere reduseres. Still ikke ”hvorfor-spørsmål”. Slike spørsmål krever hukommelse og evne til å analysere, og kan forsterke følelsen av å ikke mestre.

Gjør minst mulig endringer i leiligheten og i fellesarealet. Men det kan det bli nødvendig med å tilrettelegge miljøet slik at det blir lettere å finne frem og tolke synsinntrykk. Eksempler på det er skilting og at WC-setet får en godt synlig farge.

Tilby aktiviteter som personen allerede mestrer, og husk at evnen til å lære nytt blir redusert. Legg til rette for en livsstil med sunn mat og mosjon.

Sørg for god helseoppfølging. Demenssykdom kan kamuflere tegn på annen sykdom og endringer kan feiltolkes som konsekvenser av demens. Mange har i tillegg andre helseproblemer som epilepsi, stoffskifteproblemer, hjerteproblemer, diabetes, smerter på grunn av slitasjer og feilstillinger i muskler og skjelett, syns- og hørselsproblemer. Depresjon er en tilstand som ofte kommer som en følge av demens. Disse helseproblemene kan forsterke konsekvensene demenssykdom medfører, og det er viktig med god medisinsk og miljøterapeutisk tilrettelegging.

Planlegg for fremtiden og meld fra i kommunen om behov for endrede tjenester i fremover. Dette må være tema i ansvarsgruppemøter og i individuell plan (IP).