Demens hos personer med utviklingshemning

Midtre stadium

Guyon Morée, Flickr
Foto: Guyon Morée, Flickr

Midtre stadium av demens preges ofte av:
  • Angst og forvirring
  • Uro på natten
  • Store orienteringsproblemer
  • Store kommunikasjonsvansker
  • Reduksjon i fysisk helse
  • Inkontinens
  • Epilepsi, ny sykdom eller endrede anfall og hyppighet
  • Problemer med å spise og drikke
  • Vanskelig med samvær med venner og medbeboere
  • Vanskelig med samvær med pårørende