Demens hos personer med utviklingshemning

Siste stadium

Foto: Joe deSousa, Flickr
Foto: Joe deSousa, Flickr