Demens hos personer med utviklingshemning

Er det mulig å forebygge demens?

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Det finnes ingen eksakt kunnskap om hva som kan forebygge demens, men man har sett sammenhenger som kan tyde på en positiv påvirkning. For personer med utviklingshemning er det sparsommelig med forskning, og vi må derfor bygge på det som er funnet ut for befolkningen generelt. Den offentlige helseportalen helsenorge.no oppsummerer enkelt at det viktigste vi kan gjøre er å spise og leve sunt, være engasjert og ha et aktivt liv. Å gjennomføre dette over et langt liv kan være utfordrende for personer med utviklingshemning. Kunnskapen om og konsekvenser av eget levesett vil de færreste ha en forutsetning for å forstå, og vi som tjenesteytere må legge til rette og motivere for at de lever et best mulig liv. Jo større grad av utviklingshemningen, jo større blir utfordringene for oss. Det positive er at det vi gjør for å forebygge demens, er med å forebygge mange andre sykdommer og lidelser hos eldre. Derfor bør omsorgsmiljøene kanskje være mer bevisst på hvilken betydning deres fokus kan få for personers liv i et livsløpsperspektiv.

En god «hjerte-kar-helse» med å ha kontroll på blodtrykk, kolesterol og å være fysisk aktiv, kan forebygge eller utsette demenssykdommer. Mental aktivitet er forebyggende, derfor er det like viktig å trene og utfordre hjernen, som det er å trene resten av kroppen. Andre faktorer som antas å ha en sammenheng er blant annet hodeskader med bevissthetstap, diabetes, hormonerstatning, røyking, kosthold, fedme og depresjon. Dette er faktorer som også kan være med å forhindre hjerneslag, som igjen kan føre til en vaskulær demenssykdom