Demens hos personer med utviklingshemning

Ressurser

Bakken, T. L. (Red.) (2016). Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser. Stavanger, Hertervig forlag. 2. OPPLAG

Berentsen, V. D. (2008). Demensboka. Lærebok for pleie- og omsorgspersonell. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Engedal, K. & Haugen, P. K. (2009). Demens. Fakta og utfordringer. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Engeland, J. (2014). Mot slutten av arbeidslivet; Tilrettelegging ved yrkesvalg for personer med utviklingshemning. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. Kan lastes ned fra www.aldringoghelse.no

Kerr, D. (2012). (Under arbeid med oversettelse) Utviklingshemning og demens, Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Larsen, F. K. og Wigaard, E. (Red.) (2009). Utviklingshemning og aldring. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Larsen, F. K. og Wigaard, E. (Red.) (2014). Utviklingshemning og aldring. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse. Ny utgave.

Rokstad, A. M. M. og Smedbye, K. L. (Red.) (2008). Personer med demens. Møte og samhandling. Oslo, Akribe.

Tretteteig, S. (Red.) (2016). Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Øverland, L. M. (2014). God personsentrert omsorg for eldre mennesker med utviklingshemning. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.


Nettressurser:

Demensinfo.no; www.demensinfo.no

Den offentlige helseportalen; www.helsenorge.no

Helsedirektoratet; www.helsedirektoratet.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen; http://nasjonalforeningen.no/demens/

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: www.aldringoghelse.no


Artikler om aldring og utviklingshemning, tilgjengelig på nettet:

Malt. m.fl. (2013). Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom Tidsskrift for Den norske legeforening, 133: s. 290-294.