Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Symptomer

Foto: Procsilas Moscas, Fickr
Foto: Procsilas Moscas, Fickr

De dominerende symptomene hos personer med PTSD er angstreaksjoner i forbindelse med gjenopplevelse eller situasjoner eller objekter som minner om det som skapte frykt i utgangspunktet. På grunn av dette regnes traumelidelser som en angstlidelse (WHO, 1992).

Angstsymptomer i sin alminnelighet vil ikke bli gjennomgått i dette kapitlet. Angstsymptomer og angstbehandling, og miljøtiltak og er grundig gjennomgått i kapitlet om angst.

Symptomer på PTSD

Gjenopplevelser: ”flash-back”, mareritt

Unngåelse av situasjoner som minner om traumet

I tillegg vil personer med PTSD opplever en rekke følgesymptomer:

  • Søvnvansker (innsovning)
  • Følelsesmessig avflatning
  • Sosial tilbaketrekking
  • Bortsett fra vedvarende angstplager er depressive symptomer svært vanlig, individuell variasjon.
  • Angst og depresjon forekommer ofte samtidig.
  • Økt vedvarende arousal (fysiologisk beredskap), overdrevent skvetten og lettskremt, vaktsomhet
  • Konsentrasjonsvansker
  • Dissosiasjon (fragmentert bevissthet om minner)