Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Refleksjonsspørsmål

Foto: AK Rockefeller, Flickr
Foto: AK Rockefeller, Flickr

Tenk på en bruker du kjenner. Hvilke hendelser i livshistorien kan ha vært traumatiske for denne brukeren?

Hvilke typer symptomer må være til stede for at miljøarbeidere i kommunale tjenester tar kontakt med fastlege?

En ung mann med alvorlig utviklingshemning og autisme har opplevd at barndomshjemmet har brent ned. Det går tilsynelatende bra med ham når han i løpet av en dag må flytte inn i en avlastningsbolig i kommunen. Etter et års tid utvikler han symptomer på PTSD. Hvordan tror du disse arter seg