Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Ressurser

Bakken, T. L. (2016). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. Gyldendal Akademisk. 2. Opplag.

Bakken, T. L., Kildahl, A, N., Gjersoe, V., Matre, E. mfl. (2014 a). Identification of PTSD in Adults with Intellectual Disabilities in five Patients in a Specialised Psychiatric Inpatient Unit. Advances in Mental Health in Intellectual Disabilities. 8:2, 91-102.

Bakken, T. L., Matre, E., Gjersoe, V., mfl. (2014 b). PTSD in Adults with Intellectual Disabilities: Stabilisation during inpatient stay. Advances in Mental Health in Intellectual Disabilities. Online ahead of print.

Eknes, J. og Bakken, T. L. (2009). Diagnostisering av angst og belastningsrelaterte lidelser hos personer med utviklingshemning. I: Eknes, J., Bakken, T. L., Løkke, J. A. og Mæhle, I: (red.) Utredning og diagnostisering, Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget. 2. opplag.

Bakken, T. L. og Helverschou, S.B. (2009). Utredning av psykisk lidelse hos mennesker med autisme og utviklingshemning.. I: Eknes, J., Bakken, T. L., Løkke, J.A. og Mæhle, I: (red.) Utredning og diagnostisering, Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget. 2. opplag.

Fernando, K. og Medlicott, L. (2009). My shield will protect me against the ANTS: Treatment of PTSD in a client with an intellectual Disability. J Intell Develop Dis, 34:2, 187-192.

Johansen, P. A. (2011). Miljøbehandling ved traumatiske opplevelser. I: Bakken, T.L. (red.) Samhandling med og uten ord – Miljøbehandling for personer med utviklingshemning. Stavanger: Hertervig forlag.

Mevissen, L. og de Jongh, A. (2010). PTSD and its treatment in people with intellectual disabilities. A review of the literature. Clinical Psychology Review, 30, 308-316.

Mitchell, A., Clegg, J. og Furniss, F. (2005). Exploring the meaning of Trauma with Adults with Intellectual Disabilities. J App Res Intell Dis, 19, 131-142.

Razza, N.J. og Tomasulo, D. J. (2005). Healing trauma: the power of group treatment for people with intellectual disabilities. Washington: American Psychological Association.

Steele, K., van der Hart, O. og Nijenhuis, E.R.S. (2010). Faseorientert behandling av kompleks traumatisering. I: Anstorp, T., Benum, K. og Jabobsen, M. (red.). Dissosiasjon og relasjonstraumer. Universitetsforlaget.