Hva er vold og seksuelle overgrep?


Refleksjonsoppgave

 1. I barnehagen møter du barn med foreldre fra land langt unna Norge:
  • Hva mener du er viktig å ha tenkt gjennom når du arbeider med barn fra fremmede kulturer, og hvordan vil du møte barn og foreldre med en slik bakgrunn når du og dine kollegaer har mistanke om at det er vold i hjemmet?
  • Det vektlegges i kurset at det er viktig med kunnskaper i kulturforståelse:
   • Hvordan ønsker du at din barnehage organiserer arbeidet med kompetanseutvikling i kulturforståelse?

   Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

 2. Ta utgangspunkt i din erfaring fra arbeid i barnehagen. Tenk gjennom hvordan din forståelse av hva vold var før du leste dette kapittelet og hvordan du ser på det nå.
  • Hvordan tenkte du før?
  • Hva tenker du nå?
  • Hva er likt og forskjellig fra før til nå?
  • Hvordan tror du din voldsforståelse vil påvirke deg i ditt arbeid fremover?

  Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

Puzzle, Kamp, Enig, Mangler, Hullet, Tomme, Spiller