Hva er skadene?


Film om traumer og virkning av traumer

Denne filmen (ca 20 minutter) handler om traumer og traumeforståelse, og hvordan traumeerfaringer i tidlige leveår påvirker barns utvikling. Den tar også opp traumeerfaringer og konsekvenser for selvregulering, tilknytning kognisjon og selvbilde.