Hvordan forebygge?


Refleksjonsoppgave

Pedagogiske opplegg i barnehagen kan bidra til å forebygge vold og seksuelle overgrep, og de kan bidra til at barn lettere forteller om vold og seksuelle overgrep.

  • Har dere pedagogiske opplegg i din barnehage bidrar til at barn blir styrket på å sette grenser?
  • Har dere pedagogiske opplegg som stimulerer barn til å fortelle om hvordan de har det?
  • Har du tanker om andre pedagogiske tiltak dere kunne gjøre i barnehagen som kan bidra til å forebygge vold og seksuelle overgrep, og til at barn lettere forteller om vold og seksuelle overgrep.

Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

Puzzle, Kamp, Enig, Mangler, Hullet, Tomme, Spiller