Hvordan sikre en sunn livsstil

2. Tjenesteytere og andre hjelpere

I dette delkapitlet som gjelder tjenesteytere og andre hjelpere, gjennomgås følgende: Ikoner som viser teamarbeid

  • Metodisk arbeid
  • Samarbeid mellom forskjellige arenaer
  • Kompetanseutvikling og profesjonalitet
  • Beregning av nok tid/ressurser