Hvordan sikre en sunn livsstil

2. Tjenesteytere og andre hjelpere

2.1. Metodisk arbeid

Metodisk arbeid et meget viktig. Det bør innebære langsiktig tenkning med hensyn til kosthold og fysisk aktivitet for personer med utviklingshemning. Plikten til opplysning, råd og veiledning fra tjenesteytere i boliger når det gjelder en sunn livsstil, er forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Sunt kosthold og fysisk aktivitet bør inn i IP (Individuell Plan) og være et fast tema på ansvarsgruppemøter. Det er gunstig at fysioterapeut er involvert i IP.

Det er også viktig å diskutere jevnlig hvordan tiltakene for å bedre livsstilen fungerer i praksis, f.eks. i boligen, og på andre arenaer som dagaktivitetssenter, skole/voksen-opplæringssenter og dagaktivitetssenter/arbeid.

Hva den enkelte er vant med hjemmefra, spiller en stor rolle for holdningen til den livsstilen han/hun ønsker å etterleve i egen bolig. Det ses imidlertid en rekke eksempler på at gode vaner hjemmefra ikke opprettholdes når den enkelte flytter til egen leilighet.

Overgangsfasen hvor nye rutiner skal innarbeides, er meget viktig. Her gjelder det å tenke langsiktig så et sunt kosthold og gode vaner for fysisk aktivitet prioriteres i denne sårbare tiden. Den enkelte får ofte en større mulighet til å bestemme selv hva han/hun skal spise og drikke og hvor mye han/hun skal bevege seg. F.eks. kan brusdrikking og spising av snacks som potetgull veldig lett forårsake en betydelig vektoppgang i denne fasen. 

Ser på TV

Det er dermed svært viktig med opplysning, råd og veiledning fra kommuneansattes side. I sammenhenger hvor de ansatte står for regien, bør beboerne i minst mulig grad utsettes for unødvendige fristelser som snacks, kaker, kjeks og brus. Å kunne gå i butikken og handle selv, er gunstig, men det gjelder å få god veiledning når det gjelder innkjøp av sunn mat. Det er også svært viktig i denne overgangsfasen å etablere gode rutiner for fysisk aktivitet.

Spiser og spiser

Lik praksis i personalgruppen er meget viktig. Dette gjelder både på skoler, i samlokaliserte boliger, på arbeidsplasser og på dagaktivitetssentre. Ansatte «sosialiseres» lett etter å ha blitt ansatt. Det vil si at de gjør det samme som de andre ansatte på arbeidsstedet, enten det gjelder boliger, arbeidsplasser eller dagaktivitetssentre. Det er viktig med gode holdninger og praksis fra starten av. Det kan f.eks. være gunstig å lage miljøregler sammen med den enkelte bruker for når det er lurt å spise godteri og drikke brus, f.eks. en dag i uka. Et tydelig og bevisst metodevalg er viktig når man skal motivere og gi opplæring i sunn livsstil. Motivasjon til å ta «riktige» valg har mye bedre effekt på sikt enn overtalelser til å ta de samme valgene der og da. 

Ved ansettelser av f.eks. tjenesteytere i boliger og støttekontakter/treningskontakter kan man legge vekt på at de som ansettes, ønsker å bidra til fysisk aktivitet og sunt kosthold for brukerne. Dette bør gjenspeiles i bruk av støttekontakt/treningskontakt-timene.

Systematisk jobbing og innføring av målsettinger er viktig. Det gjelder både kortsiktige og langsiktige målsettinger. Den enkelte bruker bør være med på å lage målsettingen der det er mulig. Dette er både for å føle at man bestemmer over seg selv og for å få eierskap til målsettingen. For den enkelte kan man f.eks. ha én oppnåelig målsetting hver uke. Denne kan underbygges med en skriftlig avtale.