Hvordan sikre en sunn livsstil

2. Tjenesteytere og andre hjelpere

2.3. Kompetanseutvikling og profesjonalitet

Ansatte i boliger bør tilbys kompetanseutvikling om kosthold og fysisk aktivitet. Dette kurset er laget som et bidrag på dette området. Ansatte som trenger det, bør også få opplæring i å lage sunn, enkel og god mat.

Fokus på et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet bør være forankret i ledelsen slik at det blir satt av ressurser i ettertid til å følge opp det de ansatte har lært på kurs.

De bør også oppmuntres til kreativitet når det gjelder fysisk aktivitet, både når det gjelder innendørs og utendørs aktiviteter. Se kapittel 14.

Kreativitet

Profesjonalitet er meget viktig. Tjenesteytere skal etter lovverket støtte opp under en sunn livsstil. I dette arbeidet skal de la Helsedirektoratets anbefalinger være styrende selv om de eventuelt har egne preferanser som går på tvers av disse. Det gjelder f.eks. valg av matvarer og matretter, mengde og form for fysisk aktivitet og slankemetode.