Hvordan sikre en sunn livsstil

3. Motivere personer med utviklingshemming

I dette delkapitlet som gjelder å motivere personer med utviklingshemning, gjennomgås følgende:

Motivere

  • Positiv motivering
  • Avtaler og belønning
  • Fellesmiddager
  • Ta e-læringskurset