Hvordan sikre en sunn livsstil

3. Motivere personer med utviklingshemming

3.1. Positiv motivering

Positiv motivering til en sunn livsstil er svært betydningsfullt. Dette gjelder fra ledelsen og nedover i systemet. Det er langt lettere å bli motivert av folk som er gode forbilder enn de som har holdningen: «Gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør». Forbilde

Hjelpere bør være et godt eksempel med hensyn til kosthold og fysisk aktivitet selv. Det er f.eks. mulig å innføre at tjenesteytere ikke drikker brus i arbeidstiden når de arbeider i en bolig for mennesker med utviklingshemning. Det går også an å informere støttekontakter om hvor viktig det er med en sunn livsstil for brukeren og hvor viktig de selv er som rollemodeller i den forbindelse.